Wedding Photographer David Hardwick Stourbridge Dudley West Midlands | Thomas Robinson Building

The Wollescote Suite in The Thomas Robinson Building

A recent Wedding at The Thomas Robinson Building (just a few)

SB_low-005SB_low-005 SB_low-066SB_low-066 SB_low-082SB_low-082 SB_low-089SB_low-089 SB_low-102SB_low-102 SB_low-111SB_low-111 SB_low-129SB_low-129 SB_low-133SB_low-133 SB_low-136SB_low-136 SB_low-146SB_low-146 SB_low-151SB_low-151 SB_low-160SB_low-160 SB_low-175SB_low-175 SB_low-177SB_low-177 SB_low-180SB_low-180 SB_low-191SB_low-191 SB_low-218SB_low-218 SB_low-230SB_low-230 SB_low-262SB_low-262 SB_low-343SB_low-343 SB_low-351SB_low-351 SB_low-364SB_low-364 SB_low-384SB_low-384 SB_low-391SB_low-391 SB_low-395SB_low-395 SB_low-397SB_low-397